2006. július 14. 11:19   |   Autoblog
címkék:  

Visszajár a regisztrációs adó?

Az Európai Bírósághoz benyújtott Főtanácsosi javaslat szerint, az amortizációval arányos regisztrációs adó visszajár.

A Főtanácsosi indítvány alapját az adja, hogy a 2004 és 2005 között a magyar gyakorlat sértette az Európai Uniós jogszabályokat. A külföldön vásárolt használt személygépkocsikra hárított regisztrációs adó előnyhöz juttatta a belföldi beszerzésű gépkocsikat. Az uniós jog szerint hazánknak az adó mértékének megállapításakor az amortizációt is figyelembe kellett volna venni. Azonban Magyarország csak 2006. január elsejétől módosította a jogszabályt, úgy, hogy az már figyelembe vette ezt a fontos kitételt. Magyarország viszont kérte, ha a Főtanácsosi beadvánnyal megegyező bírósági ítélet születik, akkor ne kelljen az adó különbözetet kifizetnie. Az eltörlés melletti indokként a jóhiszeműséget állították, mivel 2006 első napjától már változtattak a jogszabályon. Nagyjából 80 ezer külföldről behozott gépkocsit és 29 milliárd forintot érint ez az Európai Bíróság csak őszre várható ítélete. A Főtanácsos véleménye szerint a jóhiszeműségre ebben az esetben nem lehet hivatkozni, ezért indokoltnak tartja az amortizált érték feletti adókülönbözet visszatérítését. Egyébként nem Magyarország lenne az első az Európai Unión belül, amelyik kénytelen a kompenzáció gyakorlatát alkalmazni, Dániában már volt hasonló eset, a skandináv országban visszafizették az adó egy bizonyos hányadát.